Tere Kavan Kavan Gun Keh Keh Gavan..ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ

tere-kavan-kavan-2
tere-kavan-2

111-2

Shabad Video:

Shabad Audio:    Tere Kavan Kavan Gun Keh Keh Gavan 

Sri Guru Granth Sahib Page 735


English Interpretation of this Shabad

O Almighty, which all glorious virtues should I sing ! You are my Lord and Master, the treasure of excellence.I am not capable of expressing Your glorious praises. You are my Lord and Master, lofty and benevolent.

The Name of the Lord is my only support. O my Lord, keep me the way it pleases you. I have no one else other than you.

You alone are my strength, and my court, O my Lord and Master; unto You alone I pray. There is no other place where I can offer my prayers; I can tell my pains and pleasures only to You.

Water is locked up in the earth, and fire is locked up in wood. The sheep and the lions are kept in one place; O mortal, meditate on the Lord, and your doubts and fears shall be removed.

Behold the glorious greatness of the Lord who is capable of blessing honour to the dishonoured.  As dust rises from underfoot, O Nanak, so does the Lord make people fall at the feet of the Holy.

Punjabi Interpretation of this Shabad

ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸੁਆਮੀ ਹੈਂ।

ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਮੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਲ ਇਕੇ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਕੜ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੇ ਬੰਦੇ! ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਦੇ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵੱਲ ਤੱਕੋ, ਹੇ ਸਾਧੂਓ! ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੁਆਮੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਗੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

buy & download individual shabad tracks

This Shabad’s music composition was done by Keerat Kaur

Advertisements

About Manbir & Gurpreet

Gurpreet Kaur’s journey in this world .... Gurpreet Kaur was a Musician. She was a singer and a composer of music. Her interest was composing and singing Gurbani Shabads in Indian Classical style. She sang Shabads in All the Raags mentioned in Sri Guru Granth Sahib Ji. She also taught Gurmat Sangeet at Gurmat Gian Missionary College, Jawadi, Ludhiana. Elder child to Pushpinder Kaur and Dr. Brig. Harminder Singh, was born in Amritsar on 13th Jan 1962. She attended various convent schools as a child because her father would get frequent Army postings as a dental surgeon. She graduated with Music Honors from Govt. College for Women, Chandigarh. Music was her hobby and she composed and sang Raag based Gurbani Shabads. Doing Kirtan was part of growing up nurtured by her parents. She learned music from her father Dr. Brigadier Harminder Singh who was a dental surgeon in Indian Army and a very good singer himself. Gurpreet’s Bhua (father’s sister), Ajit Kaur retied as a Head of Department of Music from Govt. College for Women Ludhiana, and was a renounced Punjabi singer of her time. Gurpreet Kaur also learned nuances of Indian Classical Music from Pandita Sharma. She was a mother of three children, and a grandmother. Her daughter Keerat Kaur is a Computer Engineer. Her two sons Gurkeerat Singh and Jaskeerat Singh are doctors in USA. Her daughter Keerat Kaur too was part of her group ~ Gurmat Gian Group. Gurpreet Kaur left this world at the age of 54yrs on 12th Sept 2016 in Baltimore USA. She had recorded around 25 cds of Gurbani Keertan. 'Raag Ratan' Album (6 CDs) is a Compilation of Shabads in All the 31 Sudh Raags of Sri Guru Granth Sahib Ji. 'Gauri Sagar' Album (3 CDs) is a Compilation of All forms of Raag Gauri in Sri Guru Granth Sahib Ji. 'Nanak Ki Malhaar' ~ ((3 CDs) is an album of Raag Malhar Shabads in various forms of Malhar. 'Gur Parsaad Basant Bana' ~ (3 CDs) is an album of Shabads in Raag Basant sung in various forms of Raag Basant. Har Ki Vadeyai Sarni Aayea Sewa Priya Kee Preet Piyaree Mohan Ghar Aavho Karo Jodariya Mo Kao Taar Le Raama Taar Le Tere Kavan Kavan Gun Keh Keh Gawan Mera Baid Guru Govinda Saajanrraa Mera Saajanrraa
This entry was posted in Shabad Kirtan and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Tere Kavan Kavan Gun Keh Keh Gavan..ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ

 1. sukhbir says:

  very lovely voice passion can be fealt in voice

 2. Dear Bahenji
  You have done amazing service to the sikh panth. I wish everyone get inspiration from you and join hands in learning gubani and kirtan.
  My best wishes
  Yours brother
  Paramjit Singh

 3. TK says:

  This shabad really pierces my heart. Thank you so much! Please record more bairaagmai keertan.

 4. Kuljinder Kaur Chana says:

  Thanks for doing such an amazing service to the humanity and Gurbani .Keep doing the good work and May God bless you and your group for making it accessible for every body to get the benefit .Your sweet voice puts an extra meaning to the understanding of the shabad.Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s